Φόρτωση Εκδηλώσεις
Home » Εκδήλωση » Όλα για τις Σπάνιες Παθήσεις

Όλα για τις Σπάνιες Παθήσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Λεπτομέρειες

Event website:
https://bit.ly/3seUFqh

Διοργανωτές

Roundtable 6 Limassol
Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων

Χώρος Διεξαγωγής

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F89245772767%3Ffbclid%3DIwAR3SjvjTtji2wiW22_DvnOeI8GmZpG3_wa4Mn_VFs0YCY1HqgcHFfYSbtRo&h=AT3mdyfJW_yEDeDvSMMCFbK36mPs3YQ2XERLqBEiAcviTyyO-DUvcUMDhtce74eY06Q77g90kC1tIq151YZaGqRjW2AnNfGH7zBS27eWLYW7r4IFQVDDK86KVb-V25_Rv9SbkQ